Referenties

Referenties

 

Gaby van de Venne

Onze dochter Aniek is dit jaar gestart met de studie Cultureel Erfgoed. Jouw eerste advies aan haar. Het is een opleiding die helemaal past bij haar persoon, interesses en vaardigheden. Alles komt samen. Zonder jouw hulp waren we hier nooit opgekomen.

 

Erwin Audenaerde, Registerarbeidsdeskundige Heling & Partners

Ik kies voor BVS omdat de uitkomsten van Bertjes beroepskeuzeonderzoek zo op de persoon gericht zijn dat bijna al mijn cliënten in één van de geadviseerde beroepen aan de slag zijn gekomen.

Haar uitvoerige onderzoeksmethode geeft een compleet beeld van de cliënt en diens (on)mogelijkheden. Bertje benadert de cliënten en opdrachtgevers met respect en empathie. Zonder uitzondering hebben mijn cliënten het onderzoek als waardevol ervaren. Daardoor zijn ze in staat een weloverwogen beroepskeuze te maken. Ze treden ook met vertrouwen een sollicitatieprocedure tegemoet. Immers, het onderzoek wees uit dat hij of zij het werk aan kan.

Ik neem graag deel aan het eindgesprek.Vanuit mijn achtergrond als arbeidsdeskundige kan ik een professioneel oordeel geven over de passendheid en haalbaarheid van de beroepen die uit het onderzoek komen. Alles bij elkaar levert het een uitkomst op waarmee alle betrokkenen, maar vooral de cliënt, verder kunnen.

 

En, om maar iets anders te noemen: mijn dochter heeft ook een beroepskeuzeonderzoek bij BVS gedaan.

 

Edith van Gulden, Registerarbeidsdeskundige Radar

Al meer dan 12 jaar maak ik geregeld gebruik van de diensten van BVS, waar het gaat om mensen die door letsel problemen ervaren en daardoor een nieuwe koers moeten varen op gebied van arbeid en/of opleiding. De prettige manier waarop Bertje de testresultaten en de vertaling daarvan met de mensen bespreekt is altijd opbouwend en inzichtgevend en maakt dat men na afloop met een positief gevoel verder kan.

 

Eva Wels, Loopbaantraject Bouw & Infra

Vanuit mijn rol als loopbaanadviseur in de bouw laat ik mensen een loopbaanonderzoek doen en kies dan vaak voor BVS. Bertjes warme persoonlijkheid en oprechte betrokkenheid zorgen ervoor dat de kandidaat snel op zijn gemak is. Ze verrast hem met nieuwe inzichten en concrete adviezen waar hij echt verder mee kan. En dat is voor mensen die in eerste instantie binnenkomen met geen enkel idee hoe verder in hun loopbaan, goud waard!

 

Robin Plaisier

Na mijn HBO-opleiding wilde ik nog een master doen. Maar welke? Als geen ander wist Bertje een brug te slaan tussen mijn persoonlijke ambities en een bijpassende opleiding. Ze is een warme professional met wie je snel een persoonlijke band opbouwt. Daarnaast schenkt ze ook gewoon erg lekkere koffie. Dat kletst nog fijner.

 

Edward Strijbis

Met uitgebalanceerde testen en gesprekken gaf Bertje een goed beeld van mijn kennis en kunde. Ze treedt je warm, vriendelijk, maar ook doortastend tegemoet. Daar heb ik tijdens en na mijn revalidatie en re-integratie veel profijt van gehad, en nog steeds.

 

BvS studiekeuze beroepskeuze advies logo

Contact

Bertje Schutrups

bvs@bvs-advies.nl
06 1323 1475

Postbus 8707
3009 AS Rotterdam

Reacties zijn gesloten.